PARENT PARTNERSHIP MEETINGS 2017-18

Friday 6 October, 2.15pm (parent items)

Friday 1 December, 9.00am (school items)

Friday 9 February, 9.00am (parent items)

Friday 23 March, 2.15pm (school items)

Friday 11 May, 9.00am (parent items)